Av. Pınar AKSOY GÜLASLAN

Makaleler

 1. ”Kar Payı Konusunda Pay Sahibi ve Anonim Şirket Arasındaki Menfaat Çatışması-I”,Yaklaşım (Hakemli Aylık Dergi) Ankara,2006 Nisan
 2. ”Kar Payı Konusunda Pay Sahibi ve Anonim Şirket Arasındaki Menfaat Çatışması-II”,Yaklaşım(Hakemli Aylık Dergi)Ankara,2006 Mayıs
 3. ”İdarenin Gerçekliği”, Eskişehir Barosu Aylık Dergi, Eskişehir,03.12.2003
 4. “Türk Sağlık Örgütlenmesinde Kamu-Özel Ortaklığı ”Ankara Barosu Sağlık Hukuku Diğestası Yıl : 2 Sayı 2
 5. “Hizmet Sunucuları Gözüyle Genel Sağlık Sigortası ”Ankara Barosu III Sağlık Hukuku Kurultay Kitabı, Ankara 2011,
 6. İlaç Reklamları, ”Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuku Kurultay Kitabı, Ankara 2013,
 7. Hukuksal Kavramda Hücresel Tedaviler, Terazi Hukuk Dergisi, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2014
 8. Genetik Veri Bankaları, 1.Ulusal Sağlık Hukuku Kongresi, Seçkin Yayıncılık, Mayıs 2014
 9. Ankara Barosu V.Sağlık Hukuku Kurultay Kitap Editörlüğü ,Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2015
 10. Acil Tıpta Aydınlatma ve Rıza 1.Uluslararası Katılımlı Ulusal Tıp Hukuk Kongresi (Vaka Tartışmalı) Legal Yayıncılık ,Ankara 2016

Konferans Sunumları ve Eğitmenlik Faaliyetleri

 1. Ankara Barosu Sağlık hukuku sertifika programında eğitmenlik, Nisan 2015 (Genel Sağlık Sigortası, özel hastaneler ve geri ödeme sistemi, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Sağlıkta Reklam )
 2. Ankara Barosu İş Hukuku sertifika programında eğitmenlik, Mayıs 2015 ,(Tıbbı uygulamadan kaynaklı hukuki sorumluluk )
 3. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinde 1 ay süreyle sağlık hukuku programında eğitmenlik ,Mart 2015 (Tıbbi bilirkişilik )
 4. Sosyal Güvenlik Kurumu ve Sağlıkta Birlik Derneği, Branş Bazlı Sosyal Güvenlik Kurumu Faturalandırma Eğitimi,Sağlık Uygulama Tebliğinden Doğan Hukuki Uyuşmazlıklar Eğitmen
 5. Adli Bilimciler Derneği 1.Sağlık Hukuku Kongresi, Genetik Veri Bankaları, Marmaris,30 Nisan -4 Mayıs 2014, Marmaris
 6. 4.Ulusal Hücresel Tedavi ve Rejeneratif Tıp Derneği Kongresi, Hukuksal Kavramda Hücresel Tedaviler, 28 Şubat -2 Mart 2014, Nevşehir
 7. GATA Askeri Tıp Akademisi, Organ Bağış Paneli, Organ Nakli ve Hukuk Konulu Sunum, 08.11.2013, Ankara
 8. Ankara Diş Hekimleri Odası, Sağlık Hukuku Sempozyumu, Diş Hekimleri Açısından Mesleki Sorumluluk Sigortası, Mart 2013, Ankara
 9. Ankara Barosu V.Sağlık Hukuku Kurultayı, Genetik Bilgilerin Ticarileştirilmesi Konulu Sunum, Eylül 2013,Ankara
 10. Ankara Barosu Bedensel Zararların Tazmini Kongresi, Tıbbi Kötü Uygulamaya İlişkin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası Konulu Sunum, Nisan 2013
 11. Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanlar Konseyi, TDB 19.Uluslararası Dişhekimliği Kongresi Meslek Sorunları Sempozyumu, Yargıya Yansıyan Diş Hekimliği Uygulamaları, 29-30 Mayıs 2012, Ankara
 12. TURKMISC Tıp ve Hukuk Öğrencileri Kurultayı, Mesleki Sorumluluk Sigortası, 12-13 Mayıs 2012,TOBB, Ankara
 13. Ankara Üniversitesi 3.Tıpta Uygulama Hataları Sempozyumu “Tıbbi Hata Davalarında Avukat-Hekim İlişkileri”, 22 Aralık 2011, Ankara
 14. Türkiye Meternal Fetal Tıp ve Perinatoloji Derneği, Doğum Öncesi Etik ve Yasal Boyut Kongresi,” Sağlıkta Dönüşüm ve Yargıya Yansıyan Tıbbi Malpraktis Davaları” Konulu sunum , 28 Nisan 2012 Ankara
 15. Ankara Barosu “663 Sayılı KHK ve Sağlık Dönüşüm Süreci”,Oturum Başkanlığı, 02 Aralık 2011, Ankara
 16. Türkiye Barolar Birliği Sağlık Hukuku İleri Eğitim Proğramı Eğitmenlik Görevi (1.2,3,4,5 Sertifika Programı, Mesleki Sorumluluk Sigortası, Hizmet Sunucuları Gözüyle Genel Sağlık Sigortası, Sağlıkta Reklam )
 17. Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1. Ve 2. Sağlık Hukuku Sertifika Proğramı, “Sağlık Hizmet Sunucuları Açısından GSS ve Geri Ödeme Sistemi “,”Zorunlu Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası “ konularında eğitmenlik görevi, 04 Aralık 2011 İstanbul, 21 Ocak 2011, İstanbul
 18. Ankara Barosu IV. Sağlık Hukuk Kurultayı, “İlaç Reklamları “ sunumu , 23-24 Eylül 2011, ayrıca Düzenleme Komitesi Başkanlığı görevi icra edilmiştir.
 19. Hasta-Sağlık Çalışanı İlişkisinde Güncel Konular Sempozyumu” Mesleki Mali Sorumluluk Sigortası”, 13-14 Mayıs 2011- Konya İl Sağlık Müdürlüğü -Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi,
 20. 4.Uluslararası Onkoloji Günleri,”Hasta Hakları”, 10-17 Nisan 2011,Ankara
 21. CNN Türk, 5 N 1 K programında canlı yayın konuğu,04 Nisan 2011
 22. Ankara Barosu III. Sağlık Hukuku Kurultayı-Özel Hizmet Sunucuları Gözüyle GSS Değerlendirilmesi - 07.08.05.2010 Ankara Barosu

Yasal Uyarı

Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarardan kullanıcı sorumludur.

Sitede yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal site sahibinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Siteye bağlantı oluşturmak, site sahibinin yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır.

Site tamamen bilgilendirme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Site aracılığı ile tarafımıza gönderilen bilgi, belge ve talepler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

Sosyal Medya

İletişim Bilgileri

+90 (312) 417 18 99
info@saglikhukuk.net
Güvenlik Cad. No:11/2 Çankaya / Ankara