Gerçek ve tüzel kişilerin T.C. Mahkemelerinde ve mercileri ile Uluslararası Tahkim Merciilerinde görülen her türlü başvuru ve davalarında vekaleten temsilinin ve savunmasının üstlenilmesi veya alacaklarının tahsili amacıyla yapılacak icra takiplerinin yürütülmesi gibi hukuksal müracaat yollarını içermektedir.

 • Hukuksal konularda sözlü ve/veya yazılı ön görüş
 • Hukuksal sorunlara ilişkin olarak her türlü hukuki tedbirin alınması ve gecikmeden yasal işlemlere başlanılması,
 • Her türlü davaların açılması,
 • Açılmış olan davalara cevap verilmesi,
 • Her türlü davada gerçek ve tüzel kişilerin temsili,
 • Hukuki içerikli yazışmaların yapılması,
 • Evrak ve delil takibi yapılması,
 • Aleyhe açılmış davalara cevap verilmesi ve takibi,
 • Duruşma, keşif, haciz gibi hukuki süreçlere katılma,
 • Aleyhe kararlar hakkında her türlü kanun yollarına başvurulması,
 • Kararların infazının sağlanması,
 • Alacakların icra takibi yoluyla tahsili,
 • İcra takiplerinden doğan her türlü dava, haciz ve sair işlemleri gerçekleştirilmesi,
 • İflas, iflasın ertelenmesi, konkordato gibi hukuki işlemlerin takibi,

Referanslarımız ve daha fazla detay için info@saglikhukuk.net adresine başvurabilirsiniz.

Yasal Uyarı

Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarardan kullanıcı sorumludur.

Sitede yer alan hiçbir görüş, yazılı ya da görsel materyal site sahibinin yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, çoğaltılamaz ve yayınlanamaz.

Siteye bağlantı oluşturmak, site sahibinin yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır.

Site tamamen bilgilendirme amacına yönelik olarak tasarlanmıştır. Site aracılığı ile tarafımıza gönderilen bilgi, belge ve talepler avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz.

Sosyal Medya

İletişim Bilgileri

+90 (312) 417 18 99
info@saglikhukuk.net
Güvenlik Cad. No:11/2 Çankaya / Ankara